Wstęp

Dlaczego dążenie do porozumienia jest lepsze od sporu? Dlaczego współpraca jest korzystniejsza od konfrontacji? Będziemy starali się Państwa zaprosić do udziału w zysku, wynikającego ze współpracującej postawy w obrębie spraw tak drażliwych jak roszczenia. Znacznie lepiej bowiem odzyskać zagrożoną należność, przełamać impas w rozmowach czyli po prostu obsłużyć Klienta tak, aby chciał być nim w dalszym ciągu. Konflikt w biznesie bywa bowiem szansą na wyniesienie współpracy na wyższy poziom jakości.